• VIKTIG INFORMATION
    Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset.

/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2021-04-26

Justerade paragrafer
§§ 64-87

Datum då anslaget sätts upp
2021-04-29

Datum då anslaget tas ned
 2021-05-21

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Joakim Jakobsson

Senast uppdaterad: