• VIKTIG INFORMATION
    Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset.

/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Kungörelse

Kungörelsedelgivning, Trafikverket

Uppgiftslämnare
Trafikverket

Kunggörelsen avser
202100-6297 Ombyggnad av väg E4 delen Salmis-Haparanda, TRV 2021/24370

Publiceringsdatum
2021-04-24

Kunggörelse-id
K238106/21

Kungörelsetext
Trafikverket har fastställt vägplan för ombyggnad av väg E4, delen Salmis-Haparanda, ändring av arbetsplan för ombyggnad av väg E4 mm., delen Salmis- Haparanda, samt förändring av väghållningsansvar och indragning av väg, Haparanda kommun, Norrbottens län. Samtliga som berörs av beslutet delsges härmed genom kungörelsedelgivning enligt delgivningslagen. De särskilt berörda har även informerats skriftligen.

Beslutet finns tillgängligt hos Trafikverket, Planprövning, Röda vägen 1, Borlänge, Trafikverket Region Nord, Sundsbacken 2-4, Luleå samt hos Haparanda kommun, Stadshuset, Torget 9, Haparanda uynder tiden 5-26 maj 2021. Frågor besvaras av Anders Olsson, 010-123 63 68.

De som vill överklaga TRafikverkets beslut ska skriva till regeringen. Skrivelsen ska dock skickas till Trafikverket, Ärendemottagningen, Planprövning, Box 810, 781 28, Borlänge. Överklagandet ska ha kommit till Trafikverket senast 26 maj 2021.

Senast uppdaterad: