/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

KS Krisledningsnämnd

Organ
KS Krisledningsnämnd

Sammanträdesdatum
2021-05-17

Justerade paragrafer
§§ 1-5

Datum då anslaget sätts upp
2021-06-07

Datum då anslaget tas ned
2021-06-29

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Joakim Jakobsson

Senast uppdaterad: