/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-09-27

Justerade paragrafer
§§ 136-137, 139-148, 150-156

Datum då anslaget sätts upp
2021-10-04

Datum då anslaget tas ned
2021-10-26

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Joakim Jakobsson

Senast uppdaterad: