/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Redovisning av anställningar

Organ
Kommunstyrelsen

Datum för signering
2021-10-08

Datum då anslaget sätts upp
2021-10-08

Datum då anslaget tas ned
2021-10-30

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Sofia Ollakka

Senast uppdaterad: