/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige

Omedelbart justerade paragrafer
§§ 127-132

Sammanträdesdatum
2021-11-08

Datum då anslaget sätts upp
2020-11-09

Datum då anslaget tas ned
2020-12-01

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Joakim Jakobsson

Senast uppdaterad: