/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Barn- och ungdomsnämnden

Organ
Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesdatum
2021-11-10

Datum då anslaget sätts upp
2021-11-17

Datum då anslaget tas ned
2021-12-09

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Marjo Nurmi

Senast uppdaterad: