/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Socialnämnden

Organ
Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2021-11-09

Datum då anslaget sätts upp
2021-11-17

Datum då anslaget tas ned
2021-12-09

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Maria Olofsson

Senast uppdaterad: