/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2021-11-16

Justerade paragrafer
§§ 151-164

Datum då anslaget sätts upp
2021-11-18

Datum då anslaget tas ned
 2021-12-10

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Joakim Jakobsson

Senast uppdaterad: