/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige

Justerade paragrafer
§§ 110-126, 133

Sammanträdesdatum
2021-11-08

Datum då anslaget sätts upp
2020-11-22

Datum då anslaget tas ned
2020-11-14

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Joakim Jakobsson

Senast uppdaterad: