• INFORMATION OM CORONA
    Smittspridningen har ökat kraftigt i Sverige och Norrbotten under jul- och nyårshelgerna.

/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Norrbottens E-nämnd

Organ
Norrbottens E-nämnd

Sammanträdesdatum
2021-12-16

Datum då anslaget sätts upp
2021-01-01

Datum då anslaget tas ned
2021-01-22

Förvaringsplats för protokollet
Digitalt hos E-nämnden

Sekreterare
Robert Dahlén

Senast uppdaterad: