/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-04-25

Justerade paragrafer
§§ 70, 73-89

Datum då anslaget sätts upp
2022-05-02

Datum då anslaget tas ned
 2021-05-24

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Joakim Jakobsson

Senast uppdaterad: