/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Valnämnden

Organ
Valnämnden

Sammanträdesdatum
2022-04-26

Datum då anslaget sätts upp
2022-05-04

Datum då anslaget tas ned
2022-05-27

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Maarit Kontio

Senast uppdaterad: