/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Socialnämndens arbetsutskott

Organ
Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-05-10

Datum då anslaget sätts upp
2022-05-13

Datum då anslaget tas ned
2022-06-07

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Maria Olofsson

Senast uppdaterad: