/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Barn- och ungdomsnämnden § 87

Organ
Barn- och ungdomsnämnden, §87

Sammanträdesdatum
2022-06-15

Justerade paragrafer
§ 87

Datum då anslaget sätts upp
2022-06-15

Datum då anslaget tas ned
2022-07-07

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Maria Olofsson

Senast uppdaterad: