/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Socialnämndens enskilda utskott

Organ
Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-06-14

Datum då anslaget sätts upp
2022-06-14

Datum då anslaget tas ned
2022-07-06

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Maria Olofsson

Senast uppdaterad: