/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Slutlig röstsammanräkning valet 2022

Den slutliga röstsammanräkningen av de röster som avgivits vid de
allmänna valen den 11 september 2022 påbörjas av Länsstyrelsen i
Norrbottens län den 12 september 2022.

Sammanräkningen sker i lokal på Nygatan 10 B, i Luleå. Valen räknas i
följande ordning: riksdagen, kommunfullmäktige, regionfullmäktige.

Datum då anslaget sätts upp
2022-09-11

Datum då anslaget tas ned
2022-10-03

Senast uppdaterad: