/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-09-05

Justerade paragrafer
§§ 131-137,139-149

Datum då anslaget sätts upp
2022-09-12

Datum då anslaget tas ned
2022-10-04

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Joakim Jakobsson

Senast uppdaterad: