/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Barn- och ungdomsnämnden

Organ
Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesdatum
2022-09-07

Justerade paragrafer
§§ 104 -118

Datum då anslaget sätts upp
2022-09-14

Datum då anslaget tas ned
2022-10-06

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Maria Olofsson

Senast uppdaterad: