/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-09-19

Justerade paragrafer
§ 110

Datum då anslaget sätts upp
2022-09-20

Datum då anslaget tas ned
 2021-10-11

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Joakim Jakobsson

Senast uppdaterad: