/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Barn- och ungdomsnämnden

Organ
Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesdatum
2022-11-09

Justerade paragrafer
§§ 134 -148

Datum då anslaget sätts upp
2022-11-15

Datum då anslaget tas ned
2022-12-07

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Maria Olofsson

Senast uppdaterad: