/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige

Justerade paragrafer
§§ 10-23

Sammanträdesdatum
2022-11-07

Datum då anslaget sätts upp
2022-11-17

Datum då anslaget tas ned
2022-12-08

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Joakim Jakobsson

Senast uppdaterad: