/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Kungörelse

Kallelse till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Haparanda kommun kallas till sammanträde i stadshusets sessionssal. Sammanträdet börjar med allmänhetens frågestund.

Datum: 28 november
Tid: kl. 10.00

Ordförande
Bengt Westman (S)

Sekreterare
Joakim Jakobsson

Dagordning och handlingar

Alla handlingar finns i Mötesportalen
https://motesportalen.haparanda.se/Login.aspx Länk till annan webbplats.

Du behöver logga in för att se sidan:

Användarnamn: haparanda
Lösenord: medborgare

Senast uppdaterad: