/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-11-14

Justerade paragrafer
§§ 168-189

Datum då anslaget sätts upp
2022-11-21

Datum då anslaget tas ned
2022-12-13

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Joakim Jakobsson

Senast uppdaterad: