/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-11-18

Justerade paragrafer
§§ 142-145

Datum då anslaget sätts upp
2022-11-23

Datum då anslaget tas ned
2022-12-15

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Joakim Jakobsson

Senast uppdaterad: