/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Socialnämndens enskilda utskott

Organ
Socialnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum
2023-01-12

Datum då anslaget sätts upp
2023-01-12

Datum då anslaget tas ned
2023-02-03

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Hanna Pitkänen

Senast uppdaterad: