/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Barn- och ungdomsnämnden

Organ
Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesdatum
2023-01-11

Justerade paragrafer
§§ 1 -12

Datum då anslaget sätts upp
2023-01-17

Datum då anslaget tas ned
2023-02-08

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Maria Olofsson

Senast uppdaterad: