/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-01-16

Justerade paragrafer
§ 2

Datum då anslaget sätts upp
2023-01-17

Datum då anslaget tas ned
2023-02-08

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Joakim Jakobsson

Senast uppdaterad: