/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Socialnämnden

Organ
Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2023-03-03

Datum då anslaget sätts upp
2023-03-08

Datum då anslaget tas ned
2023-03-30

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Hanna Pitkänen

Senast uppdaterad: