/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2023-03-03

Datum då anslaget sätts upp
2023-03-13

Datum då anslaget tas ned
2023-04-04

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Joakim Jakobsson

Senast uppdaterad: