/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Organ
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-03-01

Datum då anslaget sätts upp
2023-03-10

Datum då anslaget tas ned
2023-04-03

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Maria Olofsson

Senast uppdaterad: