/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-03-13

Justerade paragrafer
§ 23

Datum då anslaget sätts upp
2023-03-14

Datum då anslaget tas ned
2023-04-05

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Joakim Jakobsson

Senast uppdaterad: