/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Personalutskottet

Organ
Personalutskottet

Sammanträdesdatum
2023-03-09

Justerade paragrafer
§§ 8-14

Datum då anslaget sätts upp
2023-03-14

Datum då anslaget tas ned
2023-04-05

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Joakim Jakobsson

Senast uppdaterad: