/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Samhällsbyggnadsnämnden

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2023-03-28

Datum då anslaget sätts upp
2023-04-12

Datum då anslaget tas ned
2023-05-04

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Börje Svelin

Senast uppdaterad: