• Kokningsrekommendation i Oja / Keittämissuositus Ojassa
    Två koliformabakterier har påträffats i dricksvattnet i Oja. Vattnet är tjänligt men med anmärkning / Ojan juomavedestä on löydetty kaksi koliformisia bakteereita. Vesi on käyttökelpoista, mutta huomautuksella.

/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Redovisning av anställningar

Organ
Kommunstyrelsen

Datum för signering
2023-05-19

Datum då anslaget sätts upp
2023-05-19

Datum då anslaget tas ned
2023-06-11

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Linnea Haverinen

Senast uppdaterad: