• Kokningsrekommendation i Oja / Keittämissuositus Ojassa
    Två koliformabakterier har påträffats i dricksvattnet i Oja. Vattnet är tjänligt men med anmärkning / Ojan juomavedestä on löydetty kaksi koliformisia bakteereita. Vesi on käyttökelpoista, mutta huomautuksella.

/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Organ
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Paragraf

§§ 57-58

Sammanträdesdatum
2023-05-24

Datum då anslaget sätts upp
2023-05-25

Datum då anslaget tas ned
2023-06-16

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Kirsi Heino

Senast uppdaterad: