/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Barn- och ungdomsnämnden

Organ
Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesdatum
2023-09-06

Justerade paragrafer
§§ 73-84

Datum då anslaget sätts upp
2023-09-11

Datum då anslaget tas ned
2023-10-04

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Kirsi Heino

Senast uppdaterad: