/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-09-11

Justerade paragrafer
§§ 82-83

Datum då anslaget sätts upp
2023-09-13

Datum då anslaget tas ned
2023-10-05

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Joakim Jakobsson

Senast uppdaterad: