/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-01-29

Justerade paragrafer
§§ 1-2 och 5–17

Datum då anslaget sätts upp
2024-02-07

Datum då anslaget tas ned
2024-02-29

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Joakim Jakobsson

Senast uppdaterad: