/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-04-29

Justerade paragrafer
§§ 84, 86–110

Datum då anslaget sätts upp
2024-05-07

Datum då anslaget tas ned
2024-05-29

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Joakim Jakobsson

Senast uppdaterad: