/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Valnämnden

Organ
Valnämnden

Sammanträdesdatum
2024-05-07

Justerade paragrafer

§§29-37

Datum då anslaget sätts upp
2024-05-13

Datum då anslaget tas ned
2024-06-04

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Hanna Pitkänen

Senast uppdaterad: