/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-03

Justerade paragrafer
§§ 112-113

Datum då anslaget sätts upp
2024-06-04

Datum då anslaget tas ned
2024-06-26

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Joakim Jakobsson

Senast uppdaterad: