/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Organ
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-30

Justerade paragrafer
§§ 45-56

Datum då anslaget sätts upp
2024-06-07

Datum då anslaget tas ned
2024-06-29

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Kirsi Heino

Senast uppdaterad: