/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Kungörelse

Kallelse till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Haparanda kommun kallas till sammanträde i stadshusets sessionssal. Sammanträdet börjar med allmänhetens frågestund.

Datum:17 juni
Tid: kl. 10.00

Mötesordförande
Bengt Westman (S)

Sekreterare
Joakim Jakobsson

Dagordning och handlingar

Alla handlingar finns i Meetings Plus

Logga in (haparanda.se) Länk till annan webbplats.

Du behöver logga in för att se sidan:

Användarnamn: publik
Lösenord: insyn

Senast uppdaterad: