/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Redovisning av anställningar

Organ
Kommunstyrelsen

Datum för signering
2024-06-10

Datum då anslaget sätts upp
2024-06-10

Datum då anslaget tas ned
2024-07-02

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Linnéa Haverinen

Senast uppdaterad: