/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-03

Justerade paragrafer
§§ 111–142

Datum då anslaget sätts upp
2024-06-11

Datum då anslaget tas ned
2024-07-03

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Joakim Jakobsson

Senast uppdaterad: