• INFORMATION OM CORONA
    Smittspridningen har ökat kraftigt i Sverige och Norrbotten under jul- och nyårshelgerna.

/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Redovisning av anställningar

Organ
Kommunstyrelsen

Datum för signering
2022-01-14

Datum då anslaget sätts upp
2022-01-14

Datum då anslaget tas ned
2022-02-05

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Sofia Ollakka

Senast uppdaterad: