/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Redovisning av anställningar

Organ
Barn- och ungdomsnämnden

Datum för signering
2022-09-16

Datum då anslaget sätts upp
2022-09-16

Datum då anslaget tas ned
2022-10-08

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Sofia Ollakka

Senast uppdaterad: