Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Arbete - skyddsbarriär Neränperä

Pågående • 1 juli 2024

Arbeten vid översvämnings/skyddsbarriären Neränperä i Torneå (längs riksgränsen, strax norr om golfbanan)

Arbetet inleds med förstärkning av dammvallen. Byggnationen av ställdammen och dagvattenpumpstation sker under vintern 2025 och slutförs i juni 2025. Av säkerhetsskäl är det förbjudet att vistas på byggarbetsplatsen under den tid som arbetet pågår. Respektera avspärrningar och skyltar. Det kommer att förekomma ökad lastbilstrafik och tunga maskiner i området. Håll uppsikt över barn.

Arbetet utförs av Tornion Rakennussora Oy.

Här finns mer information om arbetet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(på finska/suomi)

Tietoa suomeksi

Aloitamme Näränperän padon korotustyön maanantaina 29.4.2024.

Urakan yhteydessä tulvavallia korotetaan, patoa vahvistetaan ja

patopenkereeseen rakennetaan uusi settipato sekä

hulevesipumppaamo. Työt alkavat patopenkereen vahvistamisella ja

moreenin ajolla patopenkereeseen. Työtä tehdään keväällä veden

nousemiseen saakka, jolloin työt joudutaan keskeyttämään. Penkereen

vahvistustyöt jatkuvat loppukesällä patorakenteiden kuivuttua.

Settipadon ja hulevesipumppaamon rakennustyöt ajoittuvat

talviaikaan 2025 ja viimeistelytyöt valmistuvat 2025 kesäkuun

loppuun mennessä.

Tarpeetonta oleskelua urakka-alueen lähistöllä on vältettävä ja

työmaa-alueen läpikulku on turvallisuussyistä kielletty töiden ollessa

käynnissä patovallilla. Normaali työaikamme on 7:00-15:30.

Pyydämme huomioimaan työmaan johdosta Länsirannalla lisääntyvä

kuorma-autoliikenne ja informoimaan työmaasta myös alueen lapsia.