Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

E-tjänster boende och miljö

E-tjänster boende och miljö

Här kan du som medborgare, företagare eller förening utföra ärenden när det passar dig, exempelvis anmäla bygglov.

Anmälan om anslutning till kommunalt VA

E-tjänst Länk till annan webbplats. | Blankett Pdf, 908.3 kB.

Anmälan om flytt eller ägarbyte

E-tjänst Länk till annan webbplats. | Blankett Pdf, 129.3 kB.

Ansökan/anmälan om inrättande av enskild avloppsanläggning

E-tjänst . Länk till annan webbplats. | Blankett Pdf, 241.3 kB.

Eget omhändertagande av slam

E-tjänst Länk till annan webbplats. Blankett Pdf, 148 kB.

Medgivande placering av enskild avloppsanläggning

Blankett Pdf, 85.6 kB.

Anmälan om kompostering av matavfall

E-tjänst . Länk till annan webbplats. | Blankett Pdf, 133.4 kB.

Användning av massor eller avfall för anläggningsändamål

E-tjänst Länk till annan webbplats.|Blankett Pdf, 153.7 kB.

Anmälan om inrättande av eldstad

E-tjänst Länk till annan webbplats.

Anmälan om inrättande av värmepump

E-tjänst Länk till annan webbplats. | Blankett Pdf, 147.1 kB.

Ansökan om sotning av egen fastighet

E-tjänst . Länk till annan webbplats.| Blankett Pdf, 32.4 kB.

Anmälan köldmedier, ändring eller byte av operatör

Blankett Pdf, 165.3 kB.

Anmälan om lokal/anläggning

E-tjänst . Länk till annan webbplats. | Blankett Pdf, 147 kB.

Olägenhet

E-tjänst Länk till annan webbplats. | Blankett Pdf, 141.5 kB.

Omhändertagande av slam

E-tjänst Länk till annan webbplats. | Blankett Pdf, 148 kB.

Tandläkarmottagningar – sanering av kvicksilver

Blankett Pdf, 149.9 kB.

Tillbuds- och olycksrapportering för brandfarliga eller explosiva varor

E-tjänst. Länk till annan webbplats.

Ändring/upphörande av verksamhet

Blankett Pdf, 137.3 kB.

Ansökan om nedgrävning av hästdjur

Blankett Pdf, 136 kB.

Anmälan om solarieverksamhet

Blankett Pdf, 154.4 kB.

Anmälan om misstänkt matförgiftning

E-tjänst Länk till annan webbplats. | Blankett Pdf, 170.1 kB.

Livsmedelsverksamhet - anmälan om registrering

E-tjänst Länk till annan webbplats. | Blankett Pdf, 165.5 kB.

Livsmedelsverksamhet - lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell

E-tjänst Länk till annan webbplats.

Anmälan miljöfarlig verksamhet

E-tjänst Länk till annan webbplats. | Blankett Pdf, 184.9 kB.

Anmälan om installation av cistern

Blankett Pdf, 187.4 kB.

Anmälan om cisterner och rörledningar som tas ur bruk

Blankett Pdf, 238.1 kB.

Anmälan om installation av oljeavskiljare

Blankett Pdf, 135.3 kB.

Anmälan om ändring av A, B eller C-verksamhet

Blankett Pdf, 169.7 kB.

Klagomål miljö- och hälsoskydd

Blankett Pdf, 147 kB.

Årsrapport för miljöfarlig verksamhet

Blankett Pdf, 144 kB.

Ägarbyte miljöfarlig verksamhet

Blankett Pdf, 139.7 kB.

Ansökan blomlådor som farthinder

E-tjänst Länk till annan webbplats.

Använda kommunal mark

E-tjänst. Länk till annan webbplats.

Kommunalt vägbidrag - ansökan

Blankett Pdf, 69.6 kB.

Kommunalt vägbidrag - utbetalningsuppgifter

Blankett Pdf, 73.8 kB.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Blankett finns att hämta i Stadshusets reception.

Synpunkt och felanmälan

E-tjänst Länk till annan webbplats.

Gräv- och schakttillstånd

E-tjänst Gräv- och schakttillstånd inklusive markavtal Länk till annan webbplats.

Taggar:

Boende och miljö